Điện thoại hỗ trợ

012 6812 7979 (08) 3812 7979
vietnamcardealers
Ngày 12/10/2013 Những điều cần biết về bảo hiểm

Cùng với sự phát triển kinh tế, ngày càng có nhiều người lựa chọn ôtô làm phương tiện di chuyển cho mình. Để bảo vệ cho xe, một tài sản quan trọng, chủ xe thường lựa chọn mua bảo hiểm cho xe ôtô của mình

vietnamcardealers
Ngày 12/10/2013 Các hình thức bảo hiểm

 Có 02 loại hình bảo hiểm dành cho xe ôtô gồm: bảo hiểm dân sự bắt buộc và bảo hiểm vật chất